Uitbreiding rangeerstation in Howald

Voor de uitbreiding van het rangeerstation in Howald (Groot Hertogdam Luxemburg) door gerenommeerd hoofdaannemer Félix Giorgetti, dienden de betonnen sokkels van de bovenleiding en de taluds naast de sporen gestabiliseerd te worden door middel van spuitbeton.

Dat het rangeerstation in een stedelijk gebied gelegen is, was een belangrijke beperkende factor bij de uitvoering van de werken. Het doorgaande autoverkeer kon niet onderbroken worden en een stofvrije uitvoering was uiterst belangrijk om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast legde opdrachtgever CFL (Chemins de Fer Luxembourgeois) een zeer strak tijdschema op wegens de sluiting van de spoorwegen tijdens de uitvoering van de spuitbeton werken.

Tenslotte, was het team van de onderaannemer Geofor Constructions SA minder vertrouwd met de toepassing van spuitbeton volgens de droge methode.

Een gedegen opleiding door onze partner Techni-Mat en zijn technicus, bijgestaan door Cantillana, stelde hen echter in staat om de werken efficiënt en geheel binnen termijn uit te voeren.

In geval van problemen werd ook 24 uur per dag technische bijstand verleend door Patrice Couturas en zijn technicus.

Spuitbeton op maat

Omwille van de hierboven vermelde eisen, heeft Patrice Couturas, bestuurder van Techni-Mat, voor de uitvoering van dit project het droog voorgemengd spuitbeton Silogunit 35/8 XC aanbevolen. Dit type spuitbeton wordt door Cantillana kant-en-klaar, droog in silo op de werf geleverd en aangebracht via de droge spuitmethode.

 

De toepassing van het droog spuitbeton Silogunit 35/8 XC in combinatie met de Cantillana druk silo uitgerust met een luchtcompressor- en droger en een hogedrukwaterlans (100 bars) beperkt de hinder door stofvorming en het verlies door rebound tot een minimum.

     

     

Autonoom werkend systeem

Na het vastleggen van de machineparameters, staat de keuze van het juiste type spuitbeton Silogunit met de Cantillana druksilo en de hogedruk waterpomp garant voor een autonoom werkend systeem bij het droog spuiten van beton. Met een beperkte personeelsbezetting van twee personen, één voor de bediening van de silo en één voor het betonspuiten.


De techniek van droog gespoten beton (pneumatisch transport) voorkomt verstoppingen van leidingen en laat toe om grotere afstanden te overbruggen. Tenslotte garandeert de droge opslag van het spuitbeton in een Cantillana werfsilo, een continue aanvoer van materiaal en een ononderbroken uitvoering van de werken.

 

Winstgevendheid, kostenbesparing en milieubehoud komen dus allemaal aan bod. Vertrouw uw projecten toe aan het efficiënte partnerschap van Techni-Mat en Cantillana!