Europese BEN-norm

Volgens de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen moeten alle nieuwe gebouwen in Europa vanaf 2021 bijna-energieneutraal zijn. BEN-woningen halen hun energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water voornamelijk uit groene energiebronnen. BEN-bouwen heeft enkel voordelen:

 

 • De woning gaat minder warmte verliezen en er zal minder tocht zijn, waardoor u van een beter leef- en wooncomfort zal genieten.
 • De energiekosten zullen aanzienlijk lager liggen.
 • U en uw woning zijn minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.
 • Onder het motto ‘alle kleine beetjes helpen’ draagt u bij tot het indammen van de klimaatsverandering.
 • U verbouwt nu al? Ook na 2020 zal uw woning voldoen aan de normen en haar waarde behouden.

How to be BEN?

Er zijn zeven voorwaarden om te voldoen aan de BEN-normen.

 

 1. De energetische prestatie van de woning moet lager zijn dan E30. Het maximale E-peil, dat nu op E60 ligt, zal de komende jaren geleidelijk aan aangescherpt worden.
 2. De energiezuinigheid van het gebouw moet lager zijn of gelijk aan K40. Sinds 2012 voldoen alle woningen in Vlaanderen aan deze norm.
 3. Elk constructiedeel van de woning moet aan specifieke Umax-eisen voldoen. Hierdoor wordt de hoeveelheid warmte die per seconde en per vierkante meter verloren gaat, ingeperkt.
 4. Voor verwarming geldt dat de netto-energiebehoefte gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m² is. Deze eis geldt nu al, dus hier verandert er niets.
 5. Om BEN te zijn, moet de oververhittingsindicator kleiner zijn dan 6500 Kh. Ook aan deze eis voldoen de meeste woningen reeds.
 6. Iedere woning moet beschikken over een aantal verplichte ventilatievoorzieningen. Op dit punt is er geen verschil met de huidige EPB-eisen.
 7. De energie die een woning nodig heeft, moet ze grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie. Om aan deze eis te voldoen, kunt u kiezen uit een zonneboiler, een fotovoltaïsche installatie, een warmtepomp, een biomassa-installatie, een aansluiting op een stadsnet dat haar energie voor minstens 45% uit groene bronnen haalt of een participatie aan een groene energieproject binnen je provincie. Een combinatie van bovenstaande is natuurlijk ook een optie.

Klik hier voor meer informatie.