Lage energiewoningenOns verbruik ligt te hoog, maar we kunnen er iets aan doen. Cantillana zet zich niet alleen in voor het milieu, maar zorgt er op deze manier ook voor dat uw energiekosten gereduceerd worden.

Energievriendelijke huizen

Het Kyoto-protocol had het in 1997 al begrepen. Het doel is om het energieverbruik van bestaande huizen te delen door vier, en zo van 250 kWh/m² per jaar naar 50 kWh/m² per jaar te gaan. Van het verbruik van nieuwe huizen, dat met 150 kWh/m² per jaar veel lager geschat wordt, zou ook slechts een derde meer van mogen overschieten.

De term ‘passiefhuis’ slaat op elk gebouw waarvan het energieverbruik laag genoeg is om volledig gecompenseerd te worden door de zon, bewoners en huishoudapparaten. Ten opzichte van een gewoon huis, reduceert een passiefhuis de verwarmingskosten met 80 procent. Men schat dat het gemiddelde energieverbruik rond 15 kWh/m² per jaar ligt.

Een positieve energiewoning is een gebouw dat meer energie produceert dan het verbruikt. Gedaan met energie- en electriciteitskosten! Het positieve energiehuis is gebouwd volgens het model van het passiefhuis, maar met meer performante energieproducerende materialen. In plaats van zeer weinig energie te verbruiken, wat ook al goed, maken deze gebouwen zelf energie aan, wat hun energetisch saldo boven nul houdt. Deze constructie zal de norm zijn voor alle nieuwe gebouwen vanaf 2020.

Onze gevelisolatiesytemen Granol’therm beantwoorden perfect aan de ambities van de nieuwe wetgeving.