Verankeringsmortels

Met een verankeringsmortel bent u er zeker van dat alles effectief vast staat.

 • Solid'fix Flash F

  Ankermortel snelverhardend

  >
 • Solid'fix Flash G

  Snelhardende verankeringsbeton (15 min.)

  >

  Technische fiche

  Solid'fix Flash G
  Toepassingsgebied
  Solid'fix Flash G is geschikt voor het vastgieten van o.a. straatmeubilair, verkeersborden, wegbewijzering, reclamezuilen, hekken, palen, piketten, tuinornamenten, speeltoestellen, droogmolens, pergola's enz. in volle grond, dan wel in aansluiting met bestaande beton. 
  Samenstelling
  Solid'fix Flash G is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren:
  - Bindmiddelen: aluminaatcement volgens EN 14647 en Portlandcement volgens EN 197-1.
  - Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/10 volgens EN 13139 en EN 12620.
  - Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkingstijd en verharding van het beton te regelen.
  Eigenschappen
  Solid'fix Flash G is een droge, voorgemengde supersnelhardende micro-betonmortel speciaal ontwikkeld voor toepassing met een ruime verwerkingstijd en een hoge beginsterkteontwikkeling.
  Verwerken
  Enkel zoveel Solid'fix Flash G aanmaken dat binnen de vermelde verwerkingstijd verwerkt kan worden. Meng Solid'fix Flash G met ca. 12,5 % zuiver water (ca. 3 L per zak van 25 kg) met een mixer tot een homogene plastische betonmortel. Vermijd ontmenging door teveel water te gebruiken.
  De te betonneren palen of constructie positioneren in het midden van de gaten of de sleuf.
  De vers gemengde Solid'fix Flash G in het gat vullen rondom de te betonneren palen of constructiedelen. 
  De natte betonmortel rond de paal aandammen.
  De stand van de paal (waterpas) nakijken en eventueel corrigeren.
  Het betonoppervlak benatten en gladstrijken.
  Solid'fix Flash G is reeds verhard na 15 minuten en na ongeveer 2 uur belastbaar.
  Volledige verharding na 28 dagen.
  Verbruik
  Opbrengst :
  - 1 ton droge mortel: ± 525 L betonspecie,
  - 25 kg droge mortel: ± 13 L betonspecie.
  Technische kenmerken
  Druksterkte na 3 uur
  > 6,0 N/mm²
  Druksterkte na 6 uur
  > 10,0 N/mm²
  Druksterkte na 24 uur
  > 14,0 N/mm²
  Druksterkte na 7 dagen
  > 25,0 N/mm²
  Druksterkte na 28 dagen
  > 35,0 N/mm²
  Granulometrie
  0/10 mm
  Waterbehoefte
  ± 12,5 %
  Debiet / opbrengst
  ± 525 L/ton
  Volumemassa verharde mortel
  ± 2100 kg/m³
  Verpakking
  Solid'fix Flash G is verpakt in plastic zakken van 25 kg, gestapeld op europaletten (1350 kg per pallet) met een beschermhoes.
  De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.
  Opmerking
  De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de technische fiche.

  download ^